ISO 16890 – Ny Filternorm

Ny filternorm gäller, tidigare använde vi oss av EN779-2012 för våra luftfilter, men nu kommer vi att anpassa oss efter den nya ISO16890 normen vilket kommer att innebära en hel del nya förändringar i benämning på våra filter, dock kommer våra artikelnummer att vara de samma.
Tidigare har våra filter varit benämnda till exempel F7 592x592x635-10/25 där F7 stod för filterklass enl. EN779-2012.
Nu kommer filtret i den nya Normen ISO 16890 att benämnas ePM1-70% 592x592x635-10/25 (F7).

Varför har man gått över till en ny norm ?
Enligt standard (EN779:2012) klassificeras filter vid en specifik partikelstorlek, 0,4 µm, och den eventuella elektrostatiska laddningen i filtermediet (vid F7-F9) laddas ur genom att man doppar en bit av filtermediet i Isopropanol. Effektiviteten vid det lägsta värdet bestämmer sedan filterklassen.
Denna metod har inget samband eller relation till de luftföroreningar som mäts utomhus i våra städer idag, vid PM2,5 och PM10, utan är ett laboratorietest med ett standardiserat teststoft. Lägg därtill att man börjar mäta även PM1, de minsta och mest ohälsosamma partiklarna på de mest förorenade platserna i världen.

Nya filterklasser
Men, i den nya standarden ISO16890 kan man direkt relatera dessa partiklar till hur många procent partiklar ett filter tar bort ur tilluften. De nya filterklasserna kommer därför att bli: ISO ePM1 (partiklar upp till 1 µm), ISO ePM2,5 (partiklar upp till 2,5 µm), ISO ePM10 (partiklar upp till 10 µm) och ISO Coarse (alla partiklar). Filtret ska efter urladdning klara minst 50% i respektive klass för att uppnå klassificeringen.

Exempel på partiklar.
•mindre än 1 µm (Sotpartiklar från dieselavgaser och förbränning, virus, smog)
•1 – 10 µm (Partiklar från däckslitage, oljerök, mögelsporer)
•större än 10 µm (Pollen, grovt damm)