Om oss

401

Om oss

Lindbergs Ventilation startades på 60-talet av Kurt Lindberg, med inriktning på installation, projektering och service av ventilation- och kylanläggningar.

På den tiden låg företaget i Ramlösa, men efter några års expansion behövdes större lokaler och en ny verkstad och kontor byggdes på Ättekulla Industriområde.

I mitten på 80-talet ändrade vi inriktning från installation och projektering av luftbehandlingsanläggningar till dagens tillverkning av luftfilter.

Vi flyttade samtidigt från Ättekulla Industriområde till Fleninge där vi idag bedriver vår verksamhet, strax öster om Helsingborg.

Efter hand som företaget växte behövde vi utöka våra lokaler och i slutet av 90-talet byggde vi till ca 750 kvm.

År 2007 blev våra filter certifierade av RISE Research Institutes of Sweden AB enl. EN 779 och CR 055.

För att kontrollera våra luftfilters kapacitet har vi byggt en testrigg med möjlighet att mäta tryck och flöde vid olika driftsfall.

Vi testar och protokollför ca 2 % av våra P-märkta filter för att säkerställa vår höga kvalitet.

I slutet av 2009 har vi byggt om ca 350 kvm av våra lokaler för att kunna effektivisera vår tillverkning, samt finna nya möjligheter till vidareutveckling av våra produkter.

Under 2013 håller vi på att färdigställa vår nya produktionslokaler om ca 600 kvm för att kunna hantera större volymer och effektivisera vår produktion ytterligare.

Vi har även byggt ett nytt lager om ca 600 kvm.