Välkommen till Lindbergs Ventilation

Att andas ren luft är något vi alla tar för givet.
Dålig luft bemängd med smutspartiklar gör Dig trött och sätter ned Din koncentrationsförmåga.
Därför borde det vara naturligt att regelbundet se över sitt luftbehandlingssystem och kontrollera konditionen hos de luftfilter som svarar för tillförseln av luft till fastigheten.
Tänk på att smutsiga filter sänker luftflödet och försämrar luftkvaliteten.
Byt därför luftfilter regelbundet.
Lindbergs Ventilation AB är ett företag som specialiserat sig på att tillverka och sälja luftfilter till ventilationsanläggningar.
Vi förser industri, serviceföretag, fastighetsägare, kommuner och bostäder m.fl. med luftfilter.
För att säkerställa våra filters höga kvalitet och prestanda är våra produkter P-märkta av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
Mera information om SP och varför Du skall använda P-märkta filter, finner Du på SP´s hemsida där vi bl.a finns registrerade.
Imacon Color Scanner